ایجوس های کم نیکوتین و سالت نیکوتین/ تفاوتی که اکثرا نمی دانند!

همان طور که میدانید یکی از مهمترین اجزای ویپ، استفاده از ایجوس یا مایعات الکترونیکی است. ایجوس ها به دو نوع کم نیکوتین و سالت نیکوتین تقسیم می شوند. در سال‌های اخیر، بازار ویپینگ به شدت در حال رشد بوده و تعداد زیادی از افراد از سیگار به ویپینگ مهاجرت کرده‌اند. با این حال، با […]

بهترین طعم سالت نیکوتین برای تجربه ویپینگی لذت بخش که نمی دانید

ویپینگ به عنوان یک جایگزین برای سیگار که باعث کاهش خطرات سلامتی مرتبط با سیگار می‌شود، در سال‌های اخیر به شدت مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اینکه ویپینگ با استفاده از محلول‌های حاوی نیکوتین انجام می‌شود، انتخاب بهترین طعم سالت نیکوتین می‌تواند تجربه ویپینگی لذت بخش را بهبود بخشد. در این مقاله، […]